Producten
Ontdekking van peptiden
Huis > Ontdekking van peptiden >

optimalisatie van lood >

Peptide Backbone Alteration

Wat moet ik doen als ik mijn lenerspas kwijt ben?

In de geneesmiddelenontwikkeling wordt vaak rekening gehouden met ruggengraatmodificaties van peptiden om verschillende belangrijke redenen:

 

 

1Verbeterde stabiliteit:Peptiden zijn gevoelig voor enzymatische afbraak door proteasen in het lichaam, wat hun therapeutische werkzaamheid kan beperken.waardoor ze langer actief in het lichaam kunnen blijven.

 

2Verbeterde biologische beschikbaarheid:De modificaties van de ruggengraat kunnen het vermogen van peptiden om biologische barrières, zoals celmembranen of de bloed-hersenbarrière, te overschrijden, verbeteren.Deze verbeterde biologische beschikbaarheid kan het op peptiden gebaseerde geneesmiddel effectiever maken.

 

3Verminderde Immunogeniteit:Niet-gemodificeerde peptiden kunnen een immuunrespons in het lichaam veroorzaken, wat leidt tot snelle klaring en mogelijke allergische reacties.om ze beter geschikt te maken voor therapeutisch gebruik.

 

4Geoptimaliseerde farmacokinetiek:Modificaties kunnen de verdeling, het metabolisme en de uitscheiding van het peptide in het lichaam veranderen, wat leidt tot verbeterde farmacokinetiek, waaronder een langere halfwaardetijd en meer voorspelbare geneesmiddelconcentraties.

 

5Doelbindende affiniteit:Sommige ruggengraatmodificaties kunnen de bindingsaffiniteit van peptiden aan hun doelproteïnen of receptoren verbeteren, wat leidt tot verbeterde therapeutische effecten.

 

6Conformatiecontrole:Modificaties kunnen helpen om het peptide in een specifieke conformatie te vergrendelen, wat cruciaal is voor het nabootsen van de structuur van natuurlijke liganden en het optimaliseren van interacties met doelproteïnen.

 

7Verbeterde selectiviteit:Modificaties kunnen de selectiviteit van peptiden voor specifieke doelen verbeteren, waardoor effecten buiten het doel en mogelijke bijwerkingen worden verminderd.

 

8Diverse chemische ruimte:Door ruggengraatmodificaties kunnen peptiden met verschillende chemische structuren worden gecreëerd, waardoor de reeks potentiële geneesmiddelkandidaten wordt uitgebreid.

 

Samengevat spelen ruggengraatmodificaties in de ontwikkeling van peptide geneesmiddelen een cruciale rol bij het aanpakken van de inherente beperkingen van peptiden.de aanwezigheid van andere stoffen, zoals hun gevoeligheid voor afbraak en beperkte biologische beschikbaarheid.Deze modificaties kunnen de stabiliteit, biologische beschikbaarheid en het algemene therapeutische potentieel van peptide-gebaseerde geneesmiddelen verbeteren, waardoor ze levensvatbaarder zijn voor een breed scala aan medische toepassingen..

 

Bij KS-V Peptide bieden we verschillende peptide ruggengraat alternatieven voor uw onderzoeksbehoeften, waaronder maar niet beperkt tot:

 

 • Ongebruikelijke en niet-natuurlijke aminozuren

 

Wat zijn de functies van ongebruikelijke en niet-natuurlijke aminozuren modificatie

 

Verbeter de bindingsaffiniteit van de receptoren.

Verbeter de selectiviteit.

Verhoogde bioactiviteit als agonisten of antagonisten.

Verhoging van de in vivo farmacokinetiek.

Verbeter het cellulaire transport.

 

Bij KS-V Peptide, bieden we meer dan 500 verschillende ongewone en niet-natuurlijke aminozuur modificaties met hoge kwaliteit en efficiënte service.

 

 • D-aminozuren
 • Homo-aminozuren
 • Beta-homo-aminozuren
 • N-methylaminozuren
 • Alpha-methylaminozuren
 • Ongebruikelijke aminozuren
 • Peptide-medicijnconjugaten (PDC's)
 • Radionuclide-medicijnconjugaten (RDC's)

 

 

Andere modificaties van de ruggengraat:

 

 

 

Kaarten PEGylatie PEPTIDE-CYCLISatie
    Cyclische wijzigingen Disulfidebruggen
MAPS Asymmetrische 2 takken (C-terminal) NH2- ((PEG) 1-CH2COOH Hoofd tot staart cyclische amide Willekeurige disulfide brug
MAPS Asymmetrische 4 takken (C-terminal) NH2- ((PEG) 2-CH2COOH Cyclische amide (zijketen) Monodisulfidebrug
MAPS Asymmetrische 8 takken (C-terminal) NH2- ((PEG) 3-CH2CH2COOH Stapelpeptide ((S5/S5) Dubbele disulfidebrug
  NH2- ((PEG) 4-CH2CH2COOH Stapelpeptide ((R8/S5) Multi-disulfidebrug
  NH2- ((PEG) 5-CH2CH2COOH Monothioetherbrug  
  NH2- ((PEG) 6-CH2CH2COOH Thioester (C-terminaal)  
  NH2-(PEG)11-CH2COOH    
  NH2- ((PEG) 12-CH2CH2COOH    

 

 

 

Eén van de technieken van KS-V Peptide waar we trots op zijn, is onzepeptidecyclisatie techniek.Peptidecyclisatie, de vorming van covalente bindingen tussen specifieke aminozuren binnen een peptide-sequentie om een gesloten lusstructuur te creëren, biedt verschillende voordelen op verschillende gebieden,inclusief geneesmiddelenontwikkeling en moleculaire biologieEen aantal van de belangrijkste voordelen van peptidecyclisatie zijn:

 

1Verbeterde stabiliteit: cyclisering verhoogt de resistentie van het peptide tegen enzymatische afbraak door proteasen, waardoor de halfwaardetijd van het peptide in vivo wordt verlengd.Het maakt ze levensvatbaarder als medicijnkandidaat..

 

2Verhoogde stijfheid: De door cyclisering gecreëerde starre conformatie kan peptiden helpen hun bioactieve vorm te behouden, waardoor preciezere en efficiëntere interacties met doelproteïnen, receptoren of enzymen mogelijk zijn.

 

3Verbeterde bindingsaffiniteit: Cyclisering kan de bindingsaffiniteit van peptiden aan hun doelmoleculen verbeteren, waardoor ze effectiever zijn in biologische toepassingen, waaronder interacties tussen geneesmiddelen en receptoren.

 

4. Doelselectiviteit: Cyclisering kan de selectiviteit van peptiden verfijnen, waardoor interacties met onbedoelde moleculen buiten het doel worden geminimaliseerd en het risico op bijwerkingen wordt verminderd.

 

5Membraandoorlaatbaarheid: Gecycliseerde peptiden zijn meer geneigd celmembranen te penetreren, waardoor ze toegang krijgen tot intracellulaire doelen, wat cruciaal is bij de ontwikkeling van geneesmiddelen voor verschillende ziekten.

 

6Verminderde Immunogeniteit: Cyclische peptiden zijn vaak minder immunogeen, waardoor de kans op het uitlokken van een immuunrespons in het lichaam vermindert.

 

7. orale biologische beschikbaarheid: Cyclische peptiden kunnen een betere orale biologische beschikbaarheid hebben in vergelijking met lineaire peptiden, waardoor ze geschikt zijn voor orale geneesmiddeltoevoer, wat voor patiënten gemakkelijker is.

 

8Diverse chemische ruimte: Cyclisering maakt het mogelijk om verschillende chemische structuren te ontwerpen, waardoor de reeks potentiële geneesmiddelkandidaten wordt uitgebreid en nieuwe therapieën kunnen worden ontwikkeld.

 

9. Multicyclische peptiden: Meerdere cycliseringsgebeurtenissen binnen een peptide kunnen resulteren in complexe, driedimensionale structuren,unieke mogelijkheden bieden voor het ontwerpen van multifunctionele peptiden met verschillende biologische activiteiten.

 

10Toepassingen in peptidomimetische geneesmiddelen: Cyclisering kan dienen als basis voor het ontwerpen van peptidomimetics, verbindingen die de functie van peptiden nabootsen, maar verbeterde geneesmiddel-achtige eigenschappen kunnen hebben.

Producten
Ontdekking van peptiden
Huis >

optimalisatie van lood >

Peptide Backbone Alteration

Wat moet ik doen als ik mijn lenerspas kwijt ben?

In de geneesmiddelenontwikkeling wordt vaak rekening gehouden met ruggengraatmodificaties van peptiden om verschillende belangrijke redenen:

 

 

1Verbeterde stabiliteit:Peptiden zijn gevoelig voor enzymatische afbraak door proteasen in het lichaam, wat hun therapeutische werkzaamheid kan beperken.waardoor ze langer actief in het lichaam kunnen blijven.

 

2Verbeterde biologische beschikbaarheid:De modificaties van de ruggengraat kunnen het vermogen van peptiden om biologische barrières, zoals celmembranen of de bloed-hersenbarrière, te overschrijden, verbeteren.Deze verbeterde biologische beschikbaarheid kan het op peptiden gebaseerde geneesmiddel effectiever maken.

 

3Verminderde Immunogeniteit:Niet-gemodificeerde peptiden kunnen een immuunrespons in het lichaam veroorzaken, wat leidt tot snelle klaring en mogelijke allergische reacties.om ze beter geschikt te maken voor therapeutisch gebruik.

 

4Geoptimaliseerde farmacokinetiek:Modificaties kunnen de verdeling, het metabolisme en de uitscheiding van het peptide in het lichaam veranderen, wat leidt tot verbeterde farmacokinetiek, waaronder een langere halfwaardetijd en meer voorspelbare geneesmiddelconcentraties.

 

5Doelbindende affiniteit:Sommige ruggengraatmodificaties kunnen de bindingsaffiniteit van peptiden aan hun doelproteïnen of receptoren verbeteren, wat leidt tot verbeterde therapeutische effecten.

 

6Conformatiecontrole:Modificaties kunnen helpen om het peptide in een specifieke conformatie te vergrendelen, wat cruciaal is voor het nabootsen van de structuur van natuurlijke liganden en het optimaliseren van interacties met doelproteïnen.

 

7Verbeterde selectiviteit:Modificaties kunnen de selectiviteit van peptiden voor specifieke doelen verbeteren, waardoor effecten buiten het doel en mogelijke bijwerkingen worden verminderd.

 

8Diverse chemische ruimte:Door ruggengraatmodificaties kunnen peptiden met verschillende chemische structuren worden gecreëerd, waardoor de reeks potentiële geneesmiddelkandidaten wordt uitgebreid.

 

Samengevat spelen ruggengraatmodificaties in de ontwikkeling van peptide geneesmiddelen een cruciale rol bij het aanpakken van de inherente beperkingen van peptiden.de aanwezigheid van andere stoffen, zoals hun gevoeligheid voor afbraak en beperkte biologische beschikbaarheid.Deze modificaties kunnen de stabiliteit, biologische beschikbaarheid en het algemene therapeutische potentieel van peptide-gebaseerde geneesmiddelen verbeteren, waardoor ze levensvatbaarder zijn voor een breed scala aan medische toepassingen..

 

Bij KS-V Peptide bieden we verschillende peptide ruggengraat alternatieven voor uw onderzoeksbehoeften, waaronder maar niet beperkt tot:

 

 • Ongebruikelijke en niet-natuurlijke aminozuren

 

Wat zijn de functies van ongebruikelijke en niet-natuurlijke aminozuren modificatie

 

Verbeter de bindingsaffiniteit van de receptoren.

Verbeter de selectiviteit.

Verhoogde bioactiviteit als agonisten of antagonisten.

Verhoging van de in vivo farmacokinetiek.

Verbeter het cellulaire transport.

 

Bij KS-V Peptide, bieden we meer dan 500 verschillende ongewone en niet-natuurlijke aminozuur modificaties met hoge kwaliteit en efficiënte service.

 

 • D-aminozuren
 • Homo-aminozuren
 • Beta-homo-aminozuren
 • N-methylaminozuren
 • Alpha-methylaminozuren
 • Ongebruikelijke aminozuren
 • Peptide-medicijnconjugaten (PDC's)
 • Radionuclide-medicijnconjugaten (RDC's)

 

 

Andere modificaties van de ruggengraat:

 

 

 

Kaarten PEGylatie PEPTIDE-CYCLISatie
    Cyclische wijzigingen Disulfidebruggen
MAPS Asymmetrische 2 takken (C-terminal) NH2- ((PEG) 1-CH2COOH Hoofd tot staart cyclische amide Willekeurige disulfide brug
MAPS Asymmetrische 4 takken (C-terminal) NH2- ((PEG) 2-CH2COOH Cyclische amide (zijketen) Monodisulfidebrug
MAPS Asymmetrische 8 takken (C-terminal) NH2- ((PEG) 3-CH2CH2COOH Stapelpeptide ((S5/S5) Dubbele disulfidebrug
  NH2- ((PEG) 4-CH2CH2COOH Stapelpeptide ((R8/S5) Multi-disulfidebrug
  NH2- ((PEG) 5-CH2CH2COOH Monothioetherbrug  
  NH2- ((PEG) 6-CH2CH2COOH Thioester (C-terminaal)  
  NH2-(PEG)11-CH2COOH    
  NH2- ((PEG) 12-CH2CH2COOH    

 

 

 

Eén van de technieken van KS-V Peptide waar we trots op zijn, is onzepeptidecyclisatie techniek.Peptidecyclisatie, de vorming van covalente bindingen tussen specifieke aminozuren binnen een peptide-sequentie om een gesloten lusstructuur te creëren, biedt verschillende voordelen op verschillende gebieden,inclusief geneesmiddelenontwikkeling en moleculaire biologieEen aantal van de belangrijkste voordelen van peptidecyclisatie zijn:

 

1Verbeterde stabiliteit: cyclisering verhoogt de resistentie van het peptide tegen enzymatische afbraak door proteasen, waardoor de halfwaardetijd van het peptide in vivo wordt verlengd.Het maakt ze levensvatbaarder als medicijnkandidaat..

 

2Verhoogde stijfheid: De door cyclisering gecreëerde starre conformatie kan peptiden helpen hun bioactieve vorm te behouden, waardoor preciezere en efficiëntere interacties met doelproteïnen, receptoren of enzymen mogelijk zijn.

 

3Verbeterde bindingsaffiniteit: Cyclisering kan de bindingsaffiniteit van peptiden aan hun doelmoleculen verbeteren, waardoor ze effectiever zijn in biologische toepassingen, waaronder interacties tussen geneesmiddelen en receptoren.

 

4. Doelselectiviteit: Cyclisering kan de selectiviteit van peptiden verfijnen, waardoor interacties met onbedoelde moleculen buiten het doel worden geminimaliseerd en het risico op bijwerkingen wordt verminderd.

 

5Membraandoorlaatbaarheid: Gecycliseerde peptiden zijn meer geneigd celmembranen te penetreren, waardoor ze toegang krijgen tot intracellulaire doelen, wat cruciaal is bij de ontwikkeling van geneesmiddelen voor verschillende ziekten.

 

6Verminderde Immunogeniteit: Cyclische peptiden zijn vaak minder immunogeen, waardoor de kans op het uitlokken van een immuunrespons in het lichaam vermindert.

 

7. orale biologische beschikbaarheid: Cyclische peptiden kunnen een betere orale biologische beschikbaarheid hebben in vergelijking met lineaire peptiden, waardoor ze geschikt zijn voor orale geneesmiddeltoevoer, wat voor patiënten gemakkelijker is.

 

8Diverse chemische ruimte: Cyclisering maakt het mogelijk om verschillende chemische structuren te ontwerpen, waardoor de reeks potentiële geneesmiddelkandidaten wordt uitgebreid en nieuwe therapieën kunnen worden ontwikkeld.

 

9. Multicyclische peptiden: Meerdere cycliseringsgebeurtenissen binnen een peptide kunnen resulteren in complexe, driedimensionale structuren,unieke mogelijkheden bieden voor het ontwerpen van multifunctionele peptiden met verschillende biologische activiteiten.

 

10Toepassingen in peptidomimetische geneesmiddelen: Cyclisering kan dienen als basis voor het ontwerpen van peptidomimetics, verbindingen die de functie van peptiden nabootsen, maar verbeterde geneesmiddel-achtige eigenschappen kunnen hebben.